Bolest lze definovat jako nepříjemný pocit spojený s poškozením tkáně. Je ale potřeba dodat, že poškození tkáně nemusí být vždy nutně příčinou bolesti.

Bolest je velmi komplexní jev, který bývá zapříčiněn mnoha faktory – vnímání bolesti totiž přímo ovlivňuje naše okolní prostředí a emocionální stav. Většina lidí bolest vnímá jako něco nepříjemného a obtížně definovatelného. Cítíme se kvůli ní špatně, užíváme léky, chodíme k lékaři, na rehabilitaci nebo v krajních případech na operaci. Většina z nás by tedy jistě souhlasila, že život bez bolesti by byl v mnohém lepší. Na první pohled to tak rozhodně vypadá.

Proč může být bolest prospěšná?

Lidstvo se potýká s bolestí od nepaměti. Proč bolest existuje? Proč ji zažíváme?

Bolest nemusí být vždy nutně negativní, jde o první známku toho, že se v těle něco děje. Bolest je vlastně varování organismu. Homér kdysi řekl: „Bolest je hlídací pes našeho zdraví.“  Pocit bolesti nás nutí zastavit a pokusit se najít příčinu, právě díky bolesti tak můžeme zabránit dalšímu poškození organismu.

Podíváme-li se na tuto problematiku detailněji, pochopíme, že bolest má zásadní biologickou roli: chrání nás před škodlivým vnějším stimulem a upozorňuje nás na to, že se s naším tělem děje něco špatného. Kdybychom se například rukama dotkli žhavého předmětu a necítili bolest, měli bychom následně závažná poranění. Bolest je také velmi důležitým varovným signálem při srdečním infarktu či vředech, díky bolesti můžeme reagovat včas.

Přečtěte si také Trnutí zubů může mít vážné příčiny

Jaké typy bolesti rozlišujeme?

Bolest se liší dle závažnosti, délky trvání i dalších kritérií. Nejčastěji používaným kritériem je však délka jejího trvání.

Akutní bolest je krátkodobá a obvykle mizí po odstranění bolestivého stimulu či po vyléčení zranění nebo zánětu. Má rychlý nástup a trvá v rozmezí několika dnů až týdnů. Často bývá doprovázena zrychleným tepem, zvýšeným krevním tlakem a pocením. Jsme schopni popsat přesné místo, kde nás to bolí, a definovat charakter bolesti.

Chronická bolest trvá déle než 3 měsíce. Zpravidla vede k dalším fyzickým a psychosociálním problémům (neklid, deprese, úzkost atd.), jež mají neblahý vliv na kvalitu našeho života. Bezprostřední léčba akutní bolesti je proto nanejvýš důležitá, včasnou léčbou předejdeme rozvoji chronické bolesti.

Bolest obvykle rozlišujeme dle její závažnosti. Bolest může být:

  • mírná,
  • středně silná
  • silná.

Přečtěte si také Od akutní až po chronickou bolest

Jak je bolest silná?

Lidé mají různý práh bolesti. Vnímání bolesti je nejčastěji ovlivněno naší osobní zkušeností, pohlavím, věkem či aktuálním fyzickým a psychickým stavem. Nejspolehlivějším ukazatelem bolesti a její závažnosti je senzorický diskomfort a sebehodnocení pacienta.

Metody hodnocení intenzity bolesti

Stanovení intenzity bolesti je důležité pro určení správné diagnózy a volbu vhodné léčby. Nejčastěji se využívá vizuální analogová škála (VAS), tedy grafické znázornění bolesti na dané škále.

Kdy je třeba bolest zmírnit?

Některé typy bolesti představují vážné zdravotní riziko. Pokud se objeví, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Jiné (spíše přechodné) druhy bolesti nás mají varovat, nutí nás k odpočinku nebo návštěvě lékaře. V případě přechodné bolesti, například u migrény nebo bolesti hlavy po vyčerpávající pracovní schůzce, je dobré vzít si prášek proti bolesti. Pokud bychom tak neučinili, bylo by obtížné vykonávat běžné každodenní úkony, byli bychom méně efektivní, podráždění, nesoustředění…

Příčinu bolesti mnohdy nemůžeme odstranit zrovna snadno, bolest je však třeba zmírnit dříve, než přejde do chronického stádia.

Více se dozvíte v článku Důležitost protizánětlivého účinku

Které typy bolesti můžeme léčit sami?

Ne všechny typy bolesti můžeme léčit sami, v případě mírné až středně silné akutní bolesti vám mohou pomoci léky proti bolesti (analgetika, nesteroidní antiflogistika), které jsou k dostání bez lékařského předpisu. Do lékárny pacienti nejčastěji míří kvůli bolesti hlavy, zubů, menstruační bolesti, případně bolesti zad, svalů a kloubů.

Bez ohledu na druh bolesti lze volně prodejné léky bez předpisu užívat pouze kratší dobu, ne déle než 5 dní. Pokud se symptomy po 3 dnech nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte lékaře. 

Více o bolesti

Více o bolesti

 

 

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.