Účinná úleva od bolesti zlepšuje kvalitu života. Pokud bolest nebudeme řešit včas, může se dostat do chronické podoby.

Kdy se z akutní bolesti stává bolest chronická?

Vlivem chronické bolesti trpíme, což má různé následky, kterým však v některých případech můžeme zabránit.

Pokud budeme léčbu bolesti odkládat příliš dlouho, vystavujeme se riziku, že se stane chronickou. Léčba chronické bolesti je ale v porovnání s akutní bolestí podstatně složitější. Názory na to, kdy se bolest stává chronickou, se různí. Podle většiny odborníků bolest označujeme jako chronickou po 3-6 měsících, někteří lékaři se však domnívají, že je bolest chronická až po 12 měsících. Odhalení a zejména odstranění příčiny bolesti někdy může trvat delší dobu. Fantomová bolest je zvláštním příkladem toho, kdy bolest neustupuje, přestože odstraníme její organickou příčinu. V tomto případě pak pacient, jemuž byla amputována končetina, stále pociťuje bolest. Chronická bolest je poslední dobou stále méně definována z hlediska času, bývá aktuálně častěji vnímána jako typ bolesti, který trvá déle, než se očekávalo.

 Přečtěte si také sekci Více o bolesti

Bolest ovlivňuje kvalitu života

Chronická bolest často znemožňuje lidem pracovat, což vede k nižším příjmům a obavám z budoucnosti. Vinou bolesti se pacienti také vyhýbají rodině a přátelům, izolují se a propadají depresi, zklamání a úzkosti. V tomto případě nemluvíme pouze o nemoci těla, ale také o utrpení duše.

Bolest ovlivňuje spánek, prohlubuje únavu, snižuje fyzickou aktivitu a zhoršuje stravovací návyky. To vše pak vede k narušení imunitního systému, zhoršení fyzického a psychického stavu a následně ke snížení kvality života. Lze proto konstatovat, že chronická bolest je i ekonomickým a sociálním problémem, jež ovlivňuje osobnost a fungovaní člověka jako celku.

Přečtěte si také Proč je důležité bolest zastavit včas

Zajímavost

Podle údajů uvedených v odborné literatuře chronickou bolestí trpí 19 % Evropanů, na tento typ bolesti si nejčastěji stěžují Norové, Poláci a Italové.

Pokud budeme léčbu bolesti odkládat příliš dlouho, vystavujeme se riziku, že se stane chronickou. Léčba chronické bolesti je ale v porovnání s akutní bolestí podstatně složitější.

Od akutní až po chronickou bolest

Chronická bolest často znemožňuje lidem pracovat, což vede k nižším příjmům a obavám z budoucnosti. Vinou bolesti se pacienti také vyhýbají rodině a přátelům, izolují se a propadají depresi, zklamání a úzkosti. V tomto případě nemluvíme pouze o nemoci těla, ale také o utrpení duše.

 

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.