Migréna je běžná, opakovaná a velmi silná bolest hlavy.

Migrénou trpí přibližně 12 % dospělých. Mechanismus tohoto komplexního onemocnění je stále relativně málo znám.

6 skutečností o migréně

1.

postihuje ženy třikrát častěji

Migréna postihuje ženy třikrát častěji než muže.

2.

ve věku mezi 25 a 40 lety

Vyskytuje se nejčastěji ve věku mezi 25 a 40 lety; 90 % pacientů má svůj první záchvat před dovršením 40. roku věku. U 70 % pacientů je migréna v rodinné anamnéze.

3.

dva druhy migrény

Rozlišujeme dva druhy migrény – s aurou a bez aury.

4.

15 až 60 minut před vlastní migrénou

Při migréně s aurou pozorujeme symptomy, které se objevují cca 15 až 60 minut před vlastní migrénou.

5.

25 % osob

Zhruba 25 % osob, které trpí migrénou, mívá tyto příznaky aury:

 • problémy se zrakem (světelné záblesky, „cik-cak“ vzory…);
 • ztuhlý krk, ramena a končetiny;
 • problémy s rovnováhou a koordinací;
 • problémy s řečí.

6.

příznaky migrény bez aury

Příznaky migrény bez aury se zpravidla dostavují současně s migrénou a mizí při zmírnění bolesti. Většinou se jedná o:

 • nauzeu, případně následné zvracení;
 • zvýšenou citlivost na světlo, zvuky a vůně/zápach, nebo o jejich kombinaci.

Příčiny migrény

1. Snížená koncentrace serotoninu v mozku
Odborníci se domnívají, že migréna je způsobena chemickou nerovnováhou v mozku. Klesá koncentrace neurotransmiteru serotoninu, což způsobí náhlé smrštění mozkových cév. To může vést k příznakům aury, rychle pak následuje dilatace krevních cév – předpokládaná příčina bolesti hlavy.

2. Kolísání hladin hormonů
Říká se, že migréna je úzce spojena s koncentrací hormonů v těle. Některé ženy mívají migrénu častěji během menstruace (menstruační migréna). Předpokládá se, že právě fluktuace hormonů je příčinou toho, že ženy trpí migrénami častěji než muži.

3. Další faktory související s migrénou

 • emoční (stres, úzkost, napětí, šok)
 • tělesné (únava, poruchy spánku, špatné držení těla)
 • nutriční (nedostatek jídla, dehydratace, alkohol)
 • environmentální (prudké světlo, blikající obrazovka, hlasitý zvuk)
 • medicínské (některé léky)

Jak rozlišovat mezi migrénou a tenzní bolestí hlavy

 • V případě migrény se bolest obvykle objevuje na jedné straně hlavy a může trvat v rozmezí od 4 do 72 hodin.
 • Migréna může být doprovázena nauseou a zvracením, které se zhoršují při pohybu.
 • Migréna může být také doprovázena aurou.

Více informací o tenzní bolesti hlavy najdete zde.

Co dělat, než užijete analgetikum

chladivý obklad

Na spánkovou tepnu přiložte chladivý obklad nebo ji stlačte prsty.

odpočiňte si

Odpočiňte si v tiché a tmavé místnosti.

vyhýbejte se spouštěcím faktorům

Vyhýbejte se spouštěcím faktorům:

 • hlasité zvuky, silné vůně, blikající světla, vynechávání jídel;
 • fyzický a duševní stres;
 • omezte některé druhy jídel, zejména potraviny obsahující tyramin (červené víno, sýr), fenylalanin (umělá sladidla), glutamát sodný (asijská kuchyně), kofein (káva, čaj atd.) a teobromin (čokoláda).

Nalgesin S jako řešení při mírné až středně silné migréně

Když zpozorujete první známky záchvatu migrény, užijte Nalgesin S co nejdříve. Zabráníte tak narůstání bolesti, což by vás později přinutilo užít větší dávku léku (více tablet).

rychlému zmírnění bolesti

Účinnou látkou v přípravku Nalgesin S je naproxen (ve formě sodné soli), který se rychle rozpouští a vede k rychlému zmírnění bolesti. V mnoha klinických studiích bylo prokázáno, že naproxen účinně působí proti migréně. Proto je tento lék k léčbě migrény doporučován také v mezinárodních lékařských postupech.

raž 12 hodin

Díky dlouhému poločasu může analgetický účinek naproxenu trvat až 12 hodin. Právě to je velkým přínosem při zmírnění záchvatu migrény, která může trvat až 72 hodin.

Na začátku léčby můžete užít dvojitou dávku – 2 tablety přípravku Nalgesin S současně nebo s odstupem jedné hodiny. Po 8–12 hodinách pokračujte užitím 1 tablety.

Více informací o přípravku Nalgesin S najdete zde.

Kdy vyhledat lékaře

Migréna bývá zřídkakdy známkou závažnějšího onemocnění. Na lékaře byste se měli obrátit, pokud:

 • se domníváte, že kromě bolesti hlavy trpíte i jiným onemocněním;
 • bolest hlavy přetrvává i přes užívání analgetik;
 • vám bolest hlavy brání ve výkonu každodenních činností a znemožňuje vám pracovat.

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.