Snahy o zmírnění bolesti jsou nejspíš staré jako lidstvo samo. Ke konci 19. století chemik Felix Hoffman syntetizoval kyselinu acetylsalicylovou (aspirin), která byla používána jako první nesteroidní protizánětlivý lék pro zmírnění zánětu a léčbu revmatických onemocnění, aspirin ulevoval také při menstruační bolesti a snižoval horečku. Ve 20. století pak došlo k vývoji celé řady aktivních látek podobných salicylátům, které také spadaly pod označení nesteroidní antiflogistika. Jejich úkolem bylo s co nejmenšími nežádoucími účinky efektivně zmírnit bolest. Tato snaha vedla k vývoji sodné soli naproxenu.

Jsou všechna nesteroidní antiflogistika stejná?

Pokud trpíte bolestí a rozhodnete se ji řešit tabletkou, je zřejmé, že od léku očekáváte co nejrychlejší nástup účinku a co nejméně nežádoucích účinků. Nesteroidní antiflogistika se od sebe liší nejen již zmiňovaným nástupem účinku, ale také bezpečností. Vzhledem k nežádoucím účinkům na gastrointestinální trakt se aspirin (nejstarší nesteroidní antiflogistikum) již dnes k léčbě bolesti nedoporučuje, používá se pouze jako prevence kardiovaskulárních komplikací. Aspirin byl nahrazen novějšími a bezpečnějšími lékovými alternativami, které mají méně nežádoucích účinků a účinkují déle.

Nalgesin S rychle ulevuje od bolesti. Obsahuje naproxen ve formě sodné soli, která se rychle rozpouští. Další velmi dobrou vlastností naproxenu je dlouhý poločas rozpadu, což znamená, že i přes rychlý nástup účinku působí 8 až 12 hodin. Pro úlevu od bolesti obvykle postačuje užívat dvě tablety denně. Jako všechny léky i nesteroidní antiflogistika (NSAID) mají určité nežádoucí účinky. Nejčastěji mají vliv na gastrointestinální trakt – pacienti se často potýkají s pocitem těžkosti v žaludku, vážné komplikace jako tvorba vředů, krvácení či protržení gastrointestinální stěny jsou spíše vzácné.

Kombinování různých prášků proti bolesti

Je velmi důležité, abyste sami jednotlivé léky proti bolesti nekombinovali. Některé kombinace jsou sice možné (např. paracetamol a nesteroidní antiflogistika), jiné jsou ale velmi nebezpečné (např. kombinace dvou různých antiflogistik). Lékaři zjistili, že pacienti během téhož dne užívají některé léky na bolest hlavy a jiné třeba na bolest zad. Neuvědomují si však, že toto chování s sebou nese riziko.

Je proto vhodnější volit jeden lék proti bolesti, který účinně ulevuje od bolesti a lze jej užívat při různých obtížích. Takový „univerzálně“ použitelný lék je naproxen. Pokud plánujete užívat několik léků najednou, poraďte se nejprve se svým lékařem či lékárníkem.

 

Nesteroidní antiflogistika se od sebe liší nejen již zmiňovaným nástupem účinku, ale také bezpečností.

Co jsou nesteroidní antiflogistika?

Je velmi důležité, abyste sami jednotlivé léky proti bolesti nekombinovali.

 

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.