Přemýšleli jste někdy o tom, jak spolu souvisí práce v kanceláři, dlouhé sezení a bolest v zádech? U lidí se v průběhu historie pomalu vyvíjel esovitý tvar páteře a vzpřímené držení těla. Aktuálně však rok od roku trávíme stále více času nesprávným sezením, což následně vede k mnoha potížím – naše páteř tak dokonce může svůj typicky esovitý tvar zcela ztratit, výsledkem pak mohou být mírné či poměrně závažné bolesti zad.

Dlouhodobé sezení a nesprávné držení těla mohou způsobit bolesti zad

Moderní život v porovnání s předchozími érami vyžaduje větší míru flexibility. Přesto však mnozí z nás tráví podstatnou část svého dne vsedě: ve škole, při řízení auta, při sledování televize a zejména pak při práci na počítači –
v „pohodlné“ poloze a s minimální zátěží, která ale může mít v mnoha případech dalekosáhlé následky pro naše zdraví.   

Sedavý způsob života je všeobecně považován za jeden z rizikových faktorů rozvoje bolesti zad. Právě bolest zad je lidmi pracujícími v kanceláři uváděna jako nejčastější zdravotní obtíž. Je obvykle způsobena různými faktory souvisejícími s pracovním prostředím, svůj vliv zde sehrává špatné držení hlavy a rukou, poloha myši, typ židle nebo míra stresu na pracovišti. Rozvoj případné bolesti ve spodní části zad ovlivňuje také to, zda cvičíte. S bolestí zad se často potýkají především kancelářští pracovníci, kteří u pracovního stolu sedí nepřetržitě a bez pravidelných přestávek.

Řekněte bolesti zad NE

V rámci prevence bolesti zad je důležité pravidelně cvičit, upravit vzdálenost a výšku monitoru, správně sedět a během dne si dělat pravidelné přestávky, kdy vstanete od počítače. Pokud jsou tato preventivní opatření nedostačující, je pro zmírnění bolesti zad vhodné užít analgetikum – například Nalgesin S, který řadíme mezi nesteroidní antiflogistika (NSAID). Jde o bezpečné a účinné řešení. Nenechte bolest negativně ovlivňovat svůj každodenní život, když existuje lék přinášející rychlou úlevu.

Pokud se i přes veškerou snahu bolest po 3 dnech nezlepší nebo se dokonce zhorší, vyhledejte lékaře. 

Když sedíme, páteř ztrácí svůj esovitý tvar, výsledkem je pak bolest zad.

Zbadanje v zobu je resno opozorilo

55 % lidí pracujících v kanceláři trpí bolestmi ve spodní části zad, jež jsou způsobeny různými faktory souvisejícími s pracovním prostředím.

 

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.